Oznamy‎ > ‎

Oznamy 29. Augusta


Prerušenie prevádzky

uverejnené 16. 4. 2019, 5:37 používateľom Emília Fehérová

Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave oznamuje rodičom termín prerušenia prevádzky v MŠ na 29.augusta počas školských veľkonočných prázdnin dňa 18.04.2019 a 23.04.2019. Prihlásené deti budú umiestnené v elokovanom pracovisku na Športovej ulici.   
Prevádzka na 29.augusta bude obnovená 24.04.2019

Oznamujeme rodičom

uverejnené 9. 4. 2019, 23:01 používateľom Emília Fehérová

že jazda na poníkoch je zrušená z dôvodu nepriaznivého počasia.
Budúci termín oznámime po dohode.

Tenisový nábor 11.04.2019

uverejnené 3. 4. 2019, 22:19 používateľom Emília Fehérová

Dopoludnia  uskutočnia tréneri v materskej škole tenisový nábor.

Jazda na poníkoch

uverejnené 3. 4. 2019, 7:43 používateľom Emília Fehérová   [ aktualizované 3. 4. 2019, 22:01 ]

  10.04.2019            
Futbalové ihrisko 
                                                                                                                                                   

Prosíme podporte nás 28.3.2019

uverejnené 27. 3. 2019, 4:05 používateľom Emília Fehérová   [ aktualizované 27. 3. 2019, 4:54 používateľom Materská Škola ]

 
Našim cieľom je prejav nesúhlasu s rozhodnutiami, ktorými sa snaží slovenská vláda budiť dojem pozitívnych zmien a s reakciou ministerstva školstva na Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. O tejto akcii sa dozviete viac na isu.sk

JABĹČKA MY RADI MÁME

uverejnené 25. 3. 2019, 22:56 používateľom Emília Fehérová   [ aktualizované 27. 3. 2019, 4:53 používateľom Materská Škola ]

4.4.2019 Dopoludnia spoločnosť BoniFructi pripravila pre naše detičky prednášku spojenú s ochutnávkou jabĺk a jablkovej šťavy.

29.03.2019 Divadlo na hojdačke

uverejnené 20. 3. 2019, 22:53 používateľom Emília Fehérová   [ aktualizované 27. 3. 2019, 4:56 používateľom Materská Škola ]

Dopoludnia nás navštívi profesionálny divadelný súbor DIVADLO NA HOJDAČKE. Tešíme sa na pekný zážitok.          


Darujte nám 2 % z Vašich zaplatených daní

uverejnené 6. 3. 2019, 5:38 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 6. 3. 2019, 5:38 ]

2% z dane
Keďže sa blíži termín ročného zúčtovania daní, radi by sme sa uchádzali o Vaše 2% 
Každé vaše poukázané 2% z už zaplatených daní nám pomôžu v priemere sumou 50 EUR, ktorými podporíte naše aktivity pri rekonštrukcii budovy škôlky, rozšírení aj kúpe nových pomôcok.
U nás sa ráta každé euro.

Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2019/2020

uverejnené 5. 3. 2019, 11:18 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 6. 3. 2019, 3:31 používateľom Lukas Kisza ]

Prihláška
Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2018 sa budú prijímať v budove MŠ na 29. augusta 384 od 6.5.2019 do 10.5.2019 v čase od 14:00 h do 18:00 h
    Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle materskej školy: www.mosticata.sk v sekcii PrihláškaPísomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.06.2018.
Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave a budú spĺňať tieto kritéria:
  • deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí od najstaršieho
  • súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky
Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Viac informácií nájdete v sekcii Formuláre / prihláška

TÝŽDEŇ DOMÁCEJ KNIHY

uverejnené 5. 3. 2019, 3:24 používateľom Emília Fehérová

11.03. - 15.03. 

V rámci marca - mesiaca kníh si deti v tomto týždni prinesú do materskej školy z domu knihu, s ktorou budú počas týždňa pracovať v rôznych edukačných aktivitách.

1-10 of 42