Oznamy‎ > ‎

29.augusta 384


Informácie k žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020

uverejnené používateľom Erika Paleschová


Prerušenie prevádzky

uverejnené 19. 12. 2019, 3:16 používateľom Erika Paleschová

Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave podľa vyhlášky Ministerstva školstva slovenskej republiky 
č. 306/2009 Z. z. § 2 ods.6, o materskej škole v znení zmien a doplnkov, po súhlase zriaďovateľa a prerokovaní s rodičmi oznamuje termín prerušenia prevádzky počas vianočných prázdnin od 23.12.2019 do 6.01.2020.
Prevádzka Materskej školy a elokovaného pracoviska bude obnovená dňa 07.01.2020. /utorok/

Žonglér v MŠ

uverejnené 15. 11. 2019, 6:50 používateľom Erika Paleschová

Dňa 18.11.2019 /dopoludnia/ nás navštívi ujo žonglér s jeho predstavením.  

Fotografovanie detí

uverejnené 6. 11. 2019, 4:59 používateľom Erika Paleschová

Oznamujeme rodičom, že fotenie detí sa uskutoční iba na konci školského roka. Ďakujeme.

Oznam školskej jedálne

uverejnené 28. 10. 2019, 6:00 používateľom Erika Paleschová

Vážení rodičia,

Dňa 24.10.2019 je sprístupnený systém odhlasovania a prihlasovania stravy cez portál  www.eskoly.sk- obec- most pri Bratislave

Vaše dieťa dostalo prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám umožní v jedálnom lístku - kliknutím na znak „“ v okienku pod obedom odhlásiť alebo prihlásiť stravu - deň vopred (aj počas víkendu) do 13:00 hod.

Dôležité:  stravníkom MŠ musíte odhlasovať alebo prihlasovať aj

DESIATU + OBED + OLOVRANT

Súčasne žiadame rodičov, aby telefonovanie na pevnú linku a zasielanie e-mailov používali iba v nevyhnutnom prípade.

 

Vyrezávanie tekvíc

uverejnené 18. 10. 2019, 6:26 používateľom Erika Paleschová

Vyrezávanie tekvičiek

Dňa 25.10.2019 v čase od 15:30 hod. do 17:00 si môžu rodičia spolu so svojimi deťmi vyrezať tekvičky u nás v MŠ. Vyrezané tekvice si spolu odnesú do kostolného parku. V spolupráci s miestnym klubom dôchodcov, si potom slávnostne všetky tekvičky po zotmení rozsvietia.


Projekt - Zlatý kľúčik

uverejnené 18. 10. 2019, 6:13 používateľom Erika Paleschová

Projekt- Zlatý kľúčik
Dňa 24.10.2019 / dopoludnia / 
Interaktívne hudobné predstavenie - Prírodné poklady od p. učiteľky Kiry

Projekt - Zdravý úsmev

uverejnené 18. 10. 2019, 6:04 používateľom Erika Paleschová

Projekt - Zdravý úsmev

Dňa 22.10.2019- dopoludnia, si deti prinesú do MŠ zubnú kefku / v hygienickom obale /. Hravou formou sa prostredníctvom prednášky a praktickej činnosti oboznámia s dôležitosťou pravidelnej starostlivosti o zúbky a ústnu hygienu.


Planetárium

uverejnené 29. 9. 2019, 22:01 používateľom Erika Paleschová

Planetárium- 8.10.2019 /dopoludnia/- téma - Stromy - život stromu.

Divadelné predstavenie

uverejnené 29. 9. 2019, 21:52 používateľom Erika Paleschová

Dňa 3.10.2019 /dopoludnia/ k nám zavíta divadielko ,,Dúha" s predstavením ,,Myšky sa hrajú". 

1-10 of 34