O nás‎ > ‎

Stravovanie

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny,ovocia a mliečnych výrobkov. Jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vstupnej chodbe materskej školy.

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravujú poplatky za stravu nasledovne:
stravná jednotka / desiata, obed, olovrant / je 1,27 € + 0,20 € réžia = 1,47 €
  • desiata - 0,30 € 
  • obed - 0,72 € 
  • olovrant - 0,25 €
Platba za stravu sa realizuje podľa pokynov vedúcej školskej jedálne.

Zmena v odhlasovaní / prihlasovaní stravy:
osobne alebo emailom obedysj.zsmost@gmail.com v školskej jedálni deň vopred do 14,00 hod., po dni pracovného voľna do 7,30 hod.

Informácie o strave podáva vedúca školskej jedálne pani Iveta Zinnbauerová na
tel. č. 02/ 45 95 11 66

Stránkové dni:

každý pracovný deň od 7.00 h do 8.00 h
alebo podľa dohody