KontaktMaterská škola Most pri Bratislave

ul. 29. augusta 384
900 46, Most pri Bratislave

Kontaktná osoba:
Raučinová Viera
Tel: 02/ 45 95 11 18
email: info@mosticata.sk

Budova MŠ Športová

ul Športová 1384
900 46, Most pri Bratislave

Kontaktná osoba:
Marušincová Alenka
Tel: 02/ 52 62 24 53
email:zastupkyna@mosticata.sk

Jedáleň

ul Športová 470
900 46, Most pri Bratislave

Kontaktná osoba:

Tel: 02/ 45 95 1166