Formuláre‎ > ‎

2% z dane

Ďakujeme, ze ste sa rozhodli darovať nám 2% z Vašich zaplatených daní.

Ak ste zamestnanec: pri žiadosti o ročné zúčtovanie dane začiarknite X v bode VI (Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona). Váš zamestnávateľ Vám na základe toho vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie a spolu s potvrdením ho pošlite na Váš daňový úrad (podľa okresu trvalého vydliska)

Ak ste SZČO: Pri vypĺňaní Vášho daňového priznania vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane.

Ak máte SRO: 2 % zo zaplatených daní môžu poukázať aj právnické osoby. Viac tu


Údaje potrebné na poukázanie 2% z vašich už zaplatených daní

Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov a priateľov materskej školy v Moste pri Bratislave
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 36075574
Sídlo: 90046 Most pri Bratislave, 29. augusta 384

Zoznam okolitých daňových úradov

Daňový úrad Senec
Mierové námestie 17
903 01 Senec

Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32
850 00 Bratislava
Ċ
Materská Škola,
28. 1. 2019, 7:44
Ċ
Viera Raučinová,
14. 2. 2020, 5:12